Kysely maahanmuuttajanuorten mielenterveyden parantamisesta

Uudessa nuorisoalan osaamiskeskuksessa Vahvistamossa edistetään ammattilaisten perus- ja erityisosaamista.

Yhtenä tehtävänä on luoda maahanmuuttajasensitiivinen koulutus nuorten mielenterveyden edistämiseksi valtakunnallisesti. Tässä kyselyssä haluamme selvittää teidän näkemyksiä ja ajatuksia, jotta pystyisimme vastaamaan nuorisoalan toimijoiden tarpeisiin.

Kyselyn linkki: https://www.webropolsurveys.com/S/AC678B1629AE3F6D.par

Lisätietoa:

Bashe Ali, Projektisuunnittelija
Nuorisoalan osaamiskeskus
Mielenterveyden edistämisen yksikkö
Suomen Mielenterveysseura
Maistraatinportti 4 A, 7.krs
00240 Helsinki p.0406736769
Bashe.Ali @ mielenterveysseura.fi