Verohallinto on päivittänyt vapaaehtoistoiminnan ennakkoperinnän sekä talkoo- ja vapaaehtoistyön ohjetta

Ohjeen kohtia 1.1, 1.4, 2.1 – 2.3 ja 4.8 on selkeytetty. Lisäksi ohjeeseen on lisätty uusia esimerkkejä sekä täsmennetty joitakin aikaisempia esimerkkejä. Muutoksilla ei muuteta aikaisempaa verotuskäytäntöä tai kiristetä tulkintoja.

Lue lisää