Itä-Suomen AVI: Tarve laajentaa yhteistyötä nousee keskiöön Itä-Suomen peruspalvelujen arviointituloksissa

Tuore vuotta 2017 koskevan raportti on nostaa esiin peruspalvelujen toteutumisen tilannetta Itä-Suomessa.

Itä-Suomen alueen peruspalvelujen arvioinnin keskeisiä tuloksia:

  • Joka neljäs lapsi Itä-Suomessa ei osallistu varhaiskasvatukseen – kuntien mahdollisuus rajata osallistumista heikentää lasten yhdenvertaista kohtelua
  • Itä-Suomen lapsille kasautuvat pitkät koulukuljetusmatkat
  • Perustoimeentulo siirtyi Kelalle – sähköisen asioinnin vaikeus ja pitkät välimatkat lisäsivät asiakkaiden turvautumista kunnan sosiaalityöhön Itä-Suomessa
  • Itä-Suomen kunnat edistävät kulttuuripalveluihin osallistumista yhteistyöllä – parhaiten palveluja on saatavilla kaupungeissa
  • Nuorten kuulemisessa tulee tunnistaa nuorten tarpeet ja tavat toimia
  • Liikunnan edistämiseen kunnissa tulee turvata riittävä asiantuntijaresurssi
  • Lasten lukutaitoa ja lukemista edistetään parhaiten toimijoiden yhteistyöllä

Lue lisää