STM:n tulevaisuuskatsaus 2018: poikkihallinnollisia ratkaisuja tarvitaan turvaamaan eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi

Sosiaali- ja terveysministeriön uusi tulevaisuuskatsaus on valmis.

Tulevaisuuskatsauksen kolme pääviestiä ovat:

  • Sosiaaliturvan uudistamiseksi palvelut ja etuudet on sovitettava yhteen. Yksittäisten tukien muuttaminen ei riitä
  • Tiedolla johtaminen parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja Suomen talouden kestävyyttä
  • Investoimalla ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen investoimme Suomen tulevaisuuteen

Lue lisää