Menetelmäopas jalkautuvaan nuorten tieto- ja neuvontatyöhön

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lähipalvelun kehittäminen Kuopion maaseutualueilla -hankkeen opas kokoaa erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja materiaaleja kaikkien jalkautuvien nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden käyttöön. Menetelmät ovat helppoja ja nopeita käyttää sekä soveltaa moneen eri tarkoitukseen ja tilanteeseen.

Menetelmiä ja materiaaleja on kokeiltu käytännössä muun muassa kouluissa oppitunteina, nuorisotiloilla ohjelmana, välituntitoimintana kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Osa menetelmistä ja materiaaleista on itse kehitettyjä ja tuotettuja, kun taas osa on lainattu muiden tuottamasta materiaalista ja niitä on sovellettu käytäntöön sopivaksi tilanteen mukaan.

Tutustu oppaaseen