Tutkimus maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta työllistymisen näkökulmasta

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti sisältää kehittämisehdotuksia muun muassa kotouttamiseen liittyvien palveluiden järjestämiseen yhteiskunnan eri toimijoiden välisenä yhteistyönä.

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajan työllistymisedellytyksiä on vahvistettava erityisesti kotoutumisprosessin alkuvaiheessa.

Lue lisää