Tuija Braxin väliraportti järjestöjen roolista uudessa sote- ja maakuntamallissa on valmistunut

Väliraportti arvioi järjestöjen ja muun kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia sekä sote-uudistuksen vaikutuksia järjestöjen näkökulmasta.

Selvityksessä tarkastellaan järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa suhteessa uuteen kunta-maakunta-asetelmaan, rajapintoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen että palvelutuotantoon ja järjestöjen kumppanuusmahdollisuuksia yksityisten tai julkisten sote-toimijoiden kanssa.

Loppuraportti valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Tutustu väliraporttiin