Kehitetään yhdessä Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoimintaa!

 

 

Vastaa vapaaehtoistoiminnan kyselyyn ja olet mukana kehittämässä Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoimintaa!

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa vapaaehtoistoiminnan kehittämistarpeita Pohjois-Karjalassa. Kysely on suunnattu maakunnan järjestöille, yhdistyksille, seurakunnille sekä muille organisaatioille, joilla on vapaaehtoistoimintaa.

 

Kysely sisältää taustatietojen lisäksi neljä osiota:

  • vapaaehtoistoiminnan kehittämistarpeet
  • vapaaehtoistoiminnan tukipalvelut
  • tuettu vapaaehtoistoiminta sekä
  • julkinen sektori ja vapaaehtoistoiminta.

Voit vastata kaikkiin osioihin tai organisaatiosi kannalta tärkeimpiin.

Vastauslinkki: https://www.webropolsurveys.com/S/5E9008AEC9331EB0.par

Vastausaikaa kyselyyn on 27.5. saakka.

Kysely on osa vapaaehtoistoiminnan selvityshanketta, joka on Maakuntaliiton tulevaisuusrahaston myöntämä hanke huhti-kesäkuussa 2018.

Selvityshanke on alku Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hakemalle Haave – voimaa vapaaehtoisuudesta -hankkeelle STEA:n Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmasta Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen kohteena ovat haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt ja toimintatapojen kehittäminen heidän voimaannuttamisekseen kohteista tekijöiksi vapaaehtoistoiminnan avulla. Hankkeessa kehitetään laajasti maakunnan vapaaehtoistoimintaa ja vapaaehtoistoiminnan tukipalveluita.

 

Lisätietoja:

Eija Vatanen

vapaaehtoistoiminnan kehittäjä

eija.vatanen@pksotu.fi

puh. 046 964 5129

Vapaaehtoistoiminnan selvityshanke

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

www.pksotu.fi