Preventiimin päihdekasvatuksen soundcheck -julkaisu

Verkkojulkaisu herättelee tarkastelemaan päihdekasvatusta ja -kulttuuria kriittisesti. Monitahoisissa artikkeleissa pohditaan nuorten päihdekokemuksia ja päihdekasvattajien toimintaa sekä tarkastellaan yleistä asenneilmapiiriä. Julkaisussa kurkistetaan suomalaiseen päihdekulttuuriin ja nykynuorten kokemusmaailmaan niin ammattilaisten, tutkijoiden kuin nuorten itsensä silmin.

Julkaisu sopii nuorten kanssa työtään tekeville aikuisille eri toimintaympäristöissä sekä oppikirjaksi tai syventäväksi lukemistoksi nuoriso-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan opintoihin.

Tutustu julkaisuun.

Asiasanat

päihteet, päihteettömyys, nuoret, sosiaaliala, hyvinvointi, terveys,