Uusi varhaiskasvatuslaki vahvistamaan varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen uudesta varhaiskasvatuslaista, jossa lapsen etu nostetaan keskiöön. Varhaiskasvatuksen laatuun panostetaan myös nostamalla henkilöstön osaamistasoa.Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Lailla vahvistetaan myös varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua.

Lue lisää.