Hyvinvoinnin edistäminen harvaan asutulla maaseudulla -raportti ilmestynyt

Kyselyllä selvitettiin, millaiseksi kokonaisuudeksi hyvinvoinnin edistäminen kunnissa mielletään, kuinka haja-asutusalueet ja liitoskunnat tulevat huomioiduiksi hyvinvoinnin edistämistyössä ja kuinka sote-uudistuksen arvioidaan vaikuttavan maaseutualueiden palveluihin. Vastaukset perustuvat paikkatietopohjaisen luokituksen mukaan harvaan asuttua maaseutua sisältävien kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden näkemyksiin.

Tutustu raporttiin.