Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa: FinTerveys 2017 -tutkimus

FinTerveys 2017 -tutkimus on laaja kansallisesti edustava terveystarkastustutkimus. Tutkimusta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansanterveysratkaisut-osasto yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa terveys- ja hyvinvointipolitiikan suunnittelua ja arviointia varten luotettavat tiedot Suomen aikuisväestön ja sen osaryhmien terveydestä, terveyskäyttäytymisestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista sekä niiden määrittäjistä vuonna 2017. Tutkimus kattaa laajasti eri teemoja, mm. koettu terveys, elämänlaatu, elintavat, toimintakyky, yleisimpien kansantautien ja terveysongelmien esiintyvyys sekä niiden riskitekijät. Lisäksi kuvataan hoidon ja avun tarvetta sekä terveyspalvelujen käyttöä.

Tutustu raporttiin.