Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan -selvitys

Järjestöt ovat kehittäneet vuosien saatossa raha-automaattiavustuksilla (nykyisillä STEA-avustuksilla) lukuisia uusia toimintamuotoja ja -malleja, jotka sijoittuvat lähelle julkisia palveluja, niin sanottuun rajapintaan. Ajan saatossa järjestöjen kehittämien toimintojen tilalle on saattanut syntyä myös julkisia palveluja. Tästä syystä kutakin avustusta tulee vuosittain tarkastella suhteessa julkisiin palveluihin sekä elinkeinotoimintaan. Kaikki rajapinnassa tapahtuva toiminta tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä julkisen palvelun tuottajien kanssa.

Lue lisää.