Järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut 2017 -selvitys: Joka viides yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajista on järjestö

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on kartoittanut järjestöjen palvelutoimintaa vuodelta 2017 Valviran rekisteritietojen pohjalta. Noin kymmenesosa Suomessa toimivista sosiaali- ja terveysjärjestöistä tuottaa maksullisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Järjestöjen ja yritysten keskinäisessä vertailussa järjestöjen osuus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajista on 20 prosenttia ja terveyspalveluissa 4 prosenttia. Yksityisissä sosiaalipalveluissa järjestöjen osuus on yrityksiin verrattuna suuri päivätoiminnassa, varhaiskasvatuksessa ja asumispalveluissa ja terveyspalveluissa kuntoutuslaitostoiminnassa. Lisätietoja.

Selvitys kokonaisuudessaan.

Diaesitys selvityksestä.