SiVa-hankkeeseen haetaan henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluun asiakkaita, palveluntuottajia ja kokemusasiantuntijoita

Siun soten alueella toteutettavalla SiVa-hankkeella (Siun valinnanvapaus) on tavoitteena lisätä vaikea- ja kehitysvammaisten henkilöiden vaikutusmahdollisuuksia omannäköiseen elämään. Hankkeessa kokeillaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä noin 40–50 asiakkaan kohdalla ja asiakaskokemuksia kerätään koko hankkeen ajan. Hankkeessa mallinnetaan myös palvelu- ja neuvontayksikön toimintaa, jossa työskentelee ammattilaisten lisäksi kokemusasiantuntijoita.

Haemme SiVa-hankkeeseen asiakkaita, kokemusasiantuntijoita ja palveluntuottajia kokeilemaan ja yhteiskehittämään henkilökohtaista budjetointia.

Asiakkaana sinulla tulee olla oikeus vammais- tai kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisiin palveluihin ja halu päästä vaikuttamaan omiin palveluihisi. Palveluntuottajana haluat olla kehittämässä asiakkaiden tarpeista lähteviä palveluja ja olet valmis kokeilemaan uusia tapoja tuottaa niitä. Kokemusasiantuntijana autat asiakasta tekemään päätöksiä ja valintoja, jotka liittyvät hänen palvelujen hankintaan.

SiVa-hankkeen alussa toteutettiin Sitran vaikuttavuuskehittämöt, joihin osallistui asiakkaiden, palveluntuottajien, järjestöjen, oppilaitoksen, Kelan, Meijän maakunnan ja Siun soten edustajia. Yhdessä työskentely oli innostavaa ja yhteiskehittämistä halutaan jatkaa tulevaisuudessakin. Kehittämöön osallistuneet asiakkaat toivovat uutta, luovaa ajattelua vammaisten ihmisten palveluiden tuottamiseen. Palveluntuottajat toivat esille halun jatkaa yhteiskehittämistä asiakkaiden kanssa palveluidensa kehittämisessä ja näkyvyytensä lisäämisessä. Palveluiden järjestäjän tulee kehittää uudenlaisia, paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluja sekä luoda uudenlaisia toimintamalleja ja rakenteita.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä

projektipäällikkö Leena Suhonen, leena.suhonen@siunsote.fi

kehittämisasiantuntija Päivi Puhakka, paivi.puhakka@siunsote.fi