Tutkimuskatsaus: Ikääntyneiden sosiaali ja terveyspalveluiden tarve ja käyttö eroavat tulotason mukaan

Ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa merkittävästi. Ikääntyneiden määrän kasvu lisää siten palveluiden tarvetta. Raportissa kuvataan 65 vuotta täyttäneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja kokemuksia palveluiden saannista tuloviidenneksittäin. Tarkastelussa ovat mukana terveyskeskuslääkärin palvelu, hammashoito, mielenterveyspalvelut, kotipalvelu, kotisairaanhoito, omaishoidon tuki sekä toimeentulotuki. Lisäksi tarkastellaan lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden käytön jakautumista terveyskeskuspalveluihin ja yksityisiin palveluihin tuloviidenneksittäin.

Tutustu raporttiin.