Turvallisesti sijaishuollossa – uusi opas väkivaltatyön keinoista lastensuojelulaitoksessa

Lastensuojelun keskusliiton opas tarjoaa tietoa erityisesti sijaishuollon käytännön työntekijöille, mutta myös muille siitä, millaisilla keinoilla väkivaltaa voidaan sijaishuollossa ehkäistä ja vähentää.

Lue lisää.