Suomen ensimmäinen YK:n vammaissopimuksen toimintaohjelma vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksia

Toimintaohjelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista, jotta ne osataan ottaa huomioon kaikessa toiminnassa eri hallinnonaloilla ja laajasti yhteiskunnassa. Esteettömyys ja saavutettavuus sekä osallisuus ovat merkittävässä osassa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa.

Lue lisää.