Järjestöt ennakoimassa – Selvitys sosiaali- ja terveysjärjestöjen ennakoinnista ja ennakointiin liittyvistä tarpeista

SOSTEn toteuttamassa järjestöjen ennakointiselvityksessä kartoitetaan kattavasti järjestöjen ennakoinnin tilaa ja ennakointiin liittyviä tulevaisuuden toiveita.

Kyselyn tulokset osoittavat, että järjestöiltä löytyy tietoa ja osaamista ennakoinnista sekä tahtotila kehittää toimintaansa sen suhteen. Lisäksi niillä on oman alansa asiantuntemus vahvuutenaan. Yhdistämällä kyseistä asiantuntemusta ennakoinnin menetelmiin ja toimintamalleihin on mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia. Monet järjestöt tarvitsevat kuitenkin vielä tukea ja apua joko ennakoinnin aloittamiseen tai sen kehittämiseen seuraavalle tasolle.

Tutustu julkaisuun