Ennakkotuloksia Järjestöbarometrista: järjestöjen autonomia kaventunut

Valtakunnallisia järjestöjä pyydettiin arvioimaan Sosten järjestöbarometriin, millainen on niiden autonomia toimia ja kehittää edelleen toimintaansa itse määrittelemiensä sääntöjen mukaan ilman että ulkopuoliset tahot määräävät sitä liiaksi.

Hieman yli puolet (58 %) järjestöjen toiminnanjohtajista pitää järjestönsä autonomiaa riittävänä ja lähes joka neljäs (23 %) riittämättömänä. Näkemykset ovat kriittisempiä kuin kaksi vuotta sitten, jolloin neljä viidesosaa (80 %) arvioi autonomiansa riittäväksi ja vain joka kymmenes (10 %) riittämättömäksi.

Lue lisää