Järjestöjen palkkatyöntekijöiden osaaminen -kysely

Itä-Suomen yliopiston yleisen kasvatustieteen opiskelijat tekevät Pro Gradu -tutkielmaa järjestöjen palkkatyöntekijöiden osaamisesta ja järjestötyön osaamisvaatimuksista. Tutkimusaineistoa kerätään kyselylomakkeella, johon toivotaan mahdollisimman monen Pohjois-Karjalan alueen järjestön palkkatyöntekijän vastaavan.

Kysely löytyy tästä linkistä. Kyselyn vastaamiseen menee aikaa noin 20 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 23.3.2018 saakka.

 

Lisätiedot ja kysymykset tutkielmaan liittyen:
Minna Patama (minsaa@student.uef.fi)
Sirja Tanskanen (sirjat@student.uef.fi)