SOSTEn selvitys: Tuloerot kääntyneet kasvuun – työttömät, lapsiperheet ja opiskelijat kärsijöinä

Pienituloisten toimeentulo on vaikeutunut viime vuosien aikana. SOSTEn teettämässä selvityksessä tarkasteltiin keskeisiä sosiaaliturvaetuuksia ja verotusta vuodesta 2012 vuoteen 2019. Vuoden 2015 jälkeen tehdyt muutokset ovat heikentäneet pienituloisten asemaa.

Lue lisää.

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala,