Viestintäopas nuorisoalan ehkäisevää päihdetyötä tekeville julkaistu

Preventiimi on tuottanut tiiviin viestintäoppaan ja työkalun nuorten parissa ehkäisevää päihdetyötä tekeville. Oppaan ja työkalun tarkoituksena on helpottaa viestinnän suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Viestintäoppaaseen on koottu täsmävinkit siihen, mitä viestinnässä kannattaa erityisesti huomioida. Lisäksi oppaaseen sisältyy suunnittelutyökalusivuja, jotka voi täyttää sähköisesti ja tulostaa

Tutustu viestintäoppaaseen.

Asiasanat

päihteettömyys, viestintä, sosiaaliala, hyvinvointi,