Osallisuutta edistävät ratkaisut – TERVE SOS-palkinto haettavissa

Oletko kehittänyt työssäsi innovatiivisen tai poikkeuksellisen onnistuneen ratkaisun? Hae TERVE-SOS-palkintoa 16.3. klo 12 mennessä!

Tänä vuonna TERVE-SOS -palkinnon painotuksena on osallisuus laajasti ymmärrettynä. Osallisuutta voidaan edistää kolmella osa-alueella:

1) Osallisuuden edellytykset omassa elämässä rakentuvat, kun ihminen pystyy ohjailemaan elämänsä suuntaa ja saa käyttää voimavarojaan itselle sopivalla tavalla.

2) Osallisuus vaikuttamisen prosesseissa vahvistuu silloin, kun ammattilaiset ja asiakkaat kehittävät palveluita yhdessä tai kun yksilöt ja ryhmät ovat ympäristössään omaehtoisesti aktiivisia.

3) Paikallisesti osallisuus lisääntyy, kun kylissä ja lähiöissä tehdään yhteistä hyvinvointia lisääviä asioita yhdessä.

Miten luodaan osallistumisen edellytyksiä? Miten annetaan tilaa yksilöiden ja ryhmien omaehtoiselle toiminnalle? Mikä saa ihmiset puhaltamaan yhteen hiileen? Haemme kilpailuun toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka osuvat yhteen tai useampaan edellä esitetyistä osa-alueista.

Lue lisää