Museoviraston avustukset haettavissa kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin. Haku-aika 12.2.- 12.3.

Määrärahan tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Näiden tuloksena kulttuuriperinnön saatavuus ja saavutettavuus lisääntyvät.

Avustukset myönnetään yhteistyöhankkeisiin, joissa on mukana yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja museoita. Hankkeissa toivotaan näkyvän kohdeyleisöjen laaja ja mahdollisimman aikainen osallistaminen. Myönnettävien avustusten toivotaan tuottavan hankkeita ja tapahtumia, jotka nostavat esille eurooppalaista Kulttuuriperintövuotta 2018. Hankkeiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja toiminnan kestävyyteen.

Lue lisää