Selvitys: lapsi- ja perhelähtöisyyden edellytyksiä uudistuvassa lapsi- ja perhepalveluiden muutoksessa

Selvityshenkilöt ovat kartoittaneet sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspintoja ja tehneet 39 ehdotusta, joilla lapsi- ja perhelähtöisyys palveluissa varmistetaan uudistuvassa toimintaympäristössä.

Vuonna 2020 lasten ja perheiden sote-palvelut siirtyvät maakunnille ja sivistys- ja opetustoimi jäävät kuntiin. Toimintaympäristön muutos edellyttää vahvaa ja yhtenäistä kansallista strategista tahtotilaa, jossa keskeistä on lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointi ja arjen toimivuus.

Lue lisää.