Autonominen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta – Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) visio vuosille 2017–2021

Kansalaisyhteiskunta on yksi suomalaisen yhteiskunnan kulmakivistä. Oikeusministeriön yhteydessä toimivan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) visiona vuosille 2017–2021 on, että kansalaistoiminta Suomessa on tulevaisuudessakin elävää ja autonomista, ja vahvistaa kaikkien mahdollisuuksia osallistua. Vision mukaan järjestöt edistävät muuttuvassa toimintaympäristössä yhteiskunnan ketterää kehitystä.

Toimintasuunnitelmassaan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE on asettanut strategisiksi tavoitteiksi vahvistaa kansalaisyhteiskunnan autonomiaa ja elinvoimaisuutta sekä tunnistaa globaaleja muutostekijöitä.

Lue lisää