Päihteidenkäytön tai pelaamisen puheeksioton tarjotin ja tukimateriaali

Päihteidenkäytön tai pelaamisen puheeksiotto voi tuntua joskus haasteelliselle ja jännittävällekin tilanteelle. Avuksi ja tueksi puheeksiottoon on olemassa monia työvälineitä ja toimintamalleja. On koottu tarjotin erilaisiin toimintaympäristöihin ja eri-ikäisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamiseen.

Tutustu materiaaleihin.

Asiasanat

sosiaaliala, hyvinvointi, päihteettömyys, päihteet, päihdetyö,