Kuntoutusverkosto: Sote-järjestöissä pelätään maakuntien nielaisevan koko kuntoutuksen

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt nousevat aiempaa selkeämmin julkisen ja yksityisen sektorin rinnalle sote- ja maakuntauudistuksessa. Kuntoutuksesta on tulossa osa hyvinvointijärjestelmää ja valinnanvapautta. Kuntoutusjärjestöt ovat huolissaan kuntoutuksen erityislaadun säilymisestä. Tärkeää on varmistaa järjestöjen yhteistyö maakuntien ja kuntien kanssa, sekä hakea voimaa toisista järjestöistä verkostoitumalla.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä on huolta siitä, että maakunnat voivat lopulta nielaista koko kuntoutuksen.

Lue lisää