Liikuntakysely: Pohjois-Karjalassa tiedostetaan liikunnan merkitys terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) toteutti yhteistyössä kuntien kanssa kaikkia pohjoiskarjalaisia koskevan liikuntakyselyn  syksyllä 2017 kuntien hyvinvointiyön tueksi. Vastauksia kertyi 4470.
kyselyn tulosten mukaan Pohjoiskarjalaiset harrastavat liikuntaa usein; 85,5 % vähintään kaksi kertaa viikossa.

Koulutustaustalla ei vaikuta olevan merkittäviä vaikutuksia liikuntaharrastuksen määrään, urheiluseuratoimintaan osallistumiseen tai haluun panostaa taloudellisesti liikuntaharrastukseen. Enemmän edellä mainittuihin vaikuttavat ikä ja työtausta. Kävely, lenkkeily ja pyöräily ovat pohjoiskarjalaisten suosituimmat liikuntamuodot.

Lue lisää