Ylä-Karjalan taideyhdistys ry hakee toiminnanohjaajaa

Ylä-Karjalan taideyhdistys ry:n hallinnoima Paletti -poikkitaiteellinen hyvinvointihanke hakee toiminnanohjaajaa toimintajaksoille 8.1.-25.2.2018. ja 26.3.-13.5.2018. Vaara-Karjalan Leaderin rahoittama hanke järjestää taidetuokioita ja työpajoja mm. vanhus- ja vammaisyksiköihin Pielisen Karjalan aleella. Hanketta toteutetaan EU:n maaseuturahoituksen tuella.

Työn kesto on määräaikainen hankkeen luonteesta johtuen ja keskimääräinen työaika on noin 30 h viikossa.
Haku päättyy 15.12.

Lue lisää