JAKE-hankkeen loppujulkaisu ”JAKEn tarina – Järjestö- ja kansalaistoimintaa kehittämässä” on julkaistu

JAKE-hankkeen loppujulkaisu ”JAKEn tarina – Järjestö- ja kansalaistoimintaa kehittämässä” on julkaistu

Kolmen erilaisen yhdistyksen hankekumppanuudesta ja aikaansaannoksista kertova JAKE-hankkeen loppujulkaisu ”JAKEn tarina – Järjestö- ja kansalaistoimintaa kehittämässä” on julkaistu.

Painettuja julkaisuja saa hankkeen työntekijöiltä. Luettavissa ja ladattavissa myös nettisivuilta.
Ota hanketoimistamme oppia ja koppia!

Julkaisun ensimmäisessä osiossa esitellään kaikki hanketoimet tiiviisti, mutta läpileikkaavasti. Miksi ja mille kohderyhmälle hanketoimi luotiin? Miten se toteutettiin? Kenen kanssa tehtiin yhteistyötä? Mitä opittiin? Mikä onnistui parhaiten, mitä saatiin aikaan ja miten kehitystyötä tulisi jatkaa?

Toisessa osiossa tarkastellaan hankkeen viimeisen toimintavuoden kärjiksi valikoituneita toimintoja: yhdistysten välistä yhteistyötä tukevaa Yhdistyshuoltamo-sivustoa, kunta-järjestöyhteistyötä lisäämään luotua Järjestöyhteistyön ohjetta sekä kansalaistoimintaa kehittävää ja näkyväksi tekevää Vapaaehtoistoiminnan verkostoa. Toisen osion viimeinen artikkeli avaa JAKE-hankkeen Itä-Suomi-yhteistyötä.

Kolmas osio kertoo, kuinka hanketta arvioitiin ja sen toimintaa kehitettiin koko ajan hankkeen alusta alkaen.