Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen ajankohtaiset kuulumiset

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hanke 2017-2020 starttasi käyntiin elokuun 2017 alusta. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja Pohjois-Karjalassa Siun sotessa ja maakuntauudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisten tukena kunta- ja maakuntatasolla sekä tukea yhdistysten ja asukkaiden digiosallisuutta.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Vahvistaa järjestöjen roolia muutoksessa
  2. Uudistaa Järjestöasiain neuvottelukunta Jane ja luoda paikallisJanejen
    ja yhdistysagenttien verkosto ja rakenne (www.jelli.fi/jane)
  3. Kehittää järjestöjen ja heidän kauttaan kuntalaisten digiosaamista
    maakunnan digistrategian osana

Hankkeen tavoitteita viedään eteenpäin yhdessä Pohjois-Karjalan järjestökentän, yhteistyökumppaneiden ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen muun toiminnan kanssa. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

Lisätietoa Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeesta löydät Jelli.fi – sivustolta https://www.jelli.fi/yhdistykset_yhteistyossa/jarjesto-2-0-hanke/

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn nettisivut: www.jelli.fi/jane sekä Facebookissa Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE.

Missä mennään – Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala?

Syksyn aikana Järjestö 2.0 -hanketta on esitelty eri toimijoille ja yhteistyökumppaneille sekä rakennettu yhdessä toimijoiden kanssa vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa.

Kumppanuuspöytä, joka koostuu hankkeen kumppanuussopimuksen tehneistä yhteistyökumppaneista, on kokoontunut kaksi kertaa. Järjestö 2.0 -hanke ja kumppanuuspöytä laativat ehdotuksen Siun soten toimintasuunnitelmaan 2018, jossa esitettiin muun muassa, että Siun Soten henkilöstölle järjestettäisiin koulutusta maakunnan järjestöjen toiminnasta ja asukkaiden osallisuudesta.

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE juhlisti yhdessä noin 300 pohjoiskarjalaisen yhdistystoimijan kanssa 100-vuotiasta Suomea ja pohjoiskarjalaista yhdistystoimintaa Yhdessä – Pohjois-Karjalan järjestöjuhlassa 23.9.2017. Uuden puheenjohtajiston voimin JANE kokoontuu marraskuun 27.päivä.  JANEn puheenjohtajana toimii Ali Giray ja varapuheenjohtaja Sanna Heinonen. JANEn kokoonpanon kaudelle 2017-2018 löydät JANEn nettisivuilta https://www.jelli.fi/pohjois-karjalan-jarjestoasiain-neuvottelukunta-jane/mika-on-jane/neuvottelukunnan-kokoonpano/

Osana Järjestö 2.0 -hankkeen toimintaa toteutetaan loppuvuoden 2017 aikana digikierros Pohjois-Karjalan alueella yhdessä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen muun toiminnan kanssa.

Digikierroksella esitellään elokuussa uudistettua JELLI.fi -järjestötietopalvelua. Digikierroksen aikana kerätään myös yhdistyksiltä käyttökokemuksia JELLI.fi -järjestötietopalvelusta, tietoa yhdistysten digiosaamisesta ja digitarpeista sekä ideoita ja ajatuksia keinoista, joilla esille tuleviin puutteisiin ja tarpeisiin voitaisiin parhaiten vastata. Kyselyssä kerätyt tiedot tulevat hankkeessa perustetun digityöryhmän käyttöön. Lisätietoa digikierroksesta ja digityöryhmästä löydät https://www.jelli.fi/yhdistykset_yhteistyossa/jarjesto-2-0-hanke/digikehittaminen/

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke on osa STEAN Suomi 100- avustusohjelmaa. Järjestö 2.0-kokonaisuuteen kuuluu 17 maakunnallista ja 7 digitalisaatiota tukevaa itsenäistä hanketta. Valtakunnallisesta koordinaatiosta vastaa SOSTE.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen työntekijät

 

Järjestökehittäjä Hanna Kääriäinen

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
etunimi.sukunimi@pksotu.fi
044 715 2060

 

Digikehittäjä Joni Martiskainen

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
etunimi.sukunimi@pksotu.fi
050 462 6218

Asiasanat

järjestöt, yhdistykset, kehittäminen, digitalisaatio, vaikuttaminen, yhdessä, maakunta, järjestöneuvottelukunta, järjestötoiminta,