Ehyt ry:n ja Eläkeliiton kysely: some laajentaa ikäihmisten sosiaalisia piirejä

Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n LähiVerkko-projekti on selvittänyt ikäihmisten sosiaalisen median käyttöä. Kysely toteutettiin toukokuussa 2017 ja siihen vastasi 1561 60–90-vuotiasta internetin käyttäjää. Sosiaalisen median käyttö vaikuttaa laajentavan ikäihmisten sosiaalisia piirejä; yli 60 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa somen kautta säännöllisesti yhteydessä ystäviin, tuttaviin ja perheenjäseniin. Puolet vastaajista kertoi myös löytäneensä somen avulla uudelleen vanhoja tuttuja.

Lue lisää.