Ehyt ry:n ja Eläkeliiton kysely: some laajentaa ikäihmisten sosiaalisia piirejä

Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n LähiVerkko-projekti on selvittänyt ikäihmisten sosiaalisen median käyttöä. Kysely toteutettiin toukokuussa 2017 ja siihen vastasi 1561 60–90-vuotiasta internetin käyttäjää. Sosiaalisen median käyttö vaikuttaa laajentavan ikäihmisten sosiaalisia piirejä; yli 60 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa somen kautta säännöllisesti yhteydessä ystäviin, tuttaviin ja perheenjäseniin. Puolet vastaajista kertoi myös löytäneensä somen avulla uudelleen vanhoja tuttuja.

Lue lisää.


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn