Vanhuspalveluiden laatusuositus uudistui

Uudella suosituksella kannustetaan taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentamiseen sekä mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaamiseen. Hallituksen linjausten mukaisesti henkilöstön mitoittamista yhdenmukaistetaan niin, että julkisilla ja yksityisillä palveluntuottajilla on samat vaatimukset. Lisäksi mitoitukseen lasketaan jatkossa mukaan joustavammin perustein iäkkäiden hoitoon ja huolenpitoon osallistuvaa henkilökuntaa. Henkilöstön määrä ja rakenne voivat joustaa siten, että se vastaa asiakkaiden tarpeita. Tulevaisuudessakin henkilöstörakenne painottuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöihin ja muut ammattiryhmät täydentävät heidän työtään.

Laatusuosituksessa nostetaan esiin viisi teema-aluetta, joista kullekin on omat suosituksensa. Teema-alueet käsittelevät toimintakykyisen ikääntymisen turvaamista, asiakas- ja palveluohjausta, henkilöstöä, ikäystävällistä palvelujen rakennetta ja teknologiaa.

Lue lisää