Opas järjestöjen ja yritysten väliseen yhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysalalla järjestöjen suunnitelmallinen yhteistyö yritysten kanssa on vielä suhteellisen harvinaista. Yritysyhteistyön merkitys saattaa tulevina vuosina kuitenkin korostua entisestään. Järjestöjen kannalta tärkein motiivi on usein varainhankinta. Yritys puolestaan saattaa ryhtyä yhteistyöhön järjestön kanssa imagosyistä tai sen takia, että yhteistyö lisää oman henkilöstön työmotivaatiota. Käytännössä voi kuitenkin löytyä paljon muitakin yksilöllisiä ja hyvin perusteltuja syitä järjestön ja yrityksen väliseen yhteistyöhön.

Lue lisää.