Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen tuore opas yhteisöllisen innovoinnin tueksi

Yhteistyö ja asukkaiden mukaan saaminen on entistä tärkeämpää paikallisten palvelujen ja olojen kehittämisessä. Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen hankkeessa on tuotettu opas yhteisöllisen innovoinnin tueksi. Opas julkaistiin 25.4. yhteisöllisen innovoinnin tuotteistusprojektin päätösseminaarissa Kuntatalolla. Tuotteistushanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Yhteisöllinen innovointi kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä ja samansuuntaisten tehtävien ja tulevaisuuden visioiden synkronointia. Prosessin keskiössä on johdon ja työntekijöiden yhteistyön ja vuoropuhelun vahvistaminen organisaatioiden rajat ylittäen.

Lue lisää.