KUNNAT JA JÄRJESTÖT- selvitys kartoittaa kuntien avustuksia pohjoiskarjalaisille yhdistyksille ja kylätoimijoille vuosina 2014 ja 2015

Pohjois-Karjalan Kylät ry on selvittänyt Pohjois-Karjalassa kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä talouden näkökulmasta vuosilta 2014 ja 2015. Selvityksessä tiedusteltiin kuntien myöntämiä rahallisia avustuksia (yleis-, kohde- ja investointiavustus, hanketuki, vastikkeellinen tuki) järjestöille.

Lue lisää.

Asiasanat

järjestötoiminta,