MIUN YHISTYS – POHJOIS-KARJALAN YHDISTYSOHJELMA 2015-2020

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on valmistunut!miun yhsitys

Miun yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015-2020 toimii työvälineenä järjestöille, kunnille ja muille hyvinvointialan toimijoille alan kehittämisessä ja yhteistyössä. Se tarjoaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi sekä julkisen ja järjestöjen yhteistyön edistämiseksi.

Maakunnan kaikkien järjestöjen yhteisen strategian tavoitteena on tehdä näkyväksi pohjoiskarjalaisen järjestökentän moninaisuus ja erilaiset roolit asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Yhdistysohjelma toimii työvälineenä järjestöille, kunnille ja muille hyvinvointialan toimijoille alan kehittämisessä ja yhteistyössä. Se tarjoaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi sekä julkisen ja järjestöjen yhteistyön edistämiseksi.

Toteutuakseen ohjelma edellyttää yhteistyötä, vastuunjakamista ja yhteistä näkemystä pohjoiskarjalaisen järjestökentän kehittämiseksi. Piiri- ja aluejärjestöjen sekä kuntien sitoutuminen tavoitteiden toteuttamiseen on välttämätöntä. Ohjelman toteutumista seuraa Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE.

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on luettavissa täältä. Ohjelma löytyy Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivuilta osoitteesta: http://pohjois-karjala.fi/maakuntaliitto –> julkaisut

 

logot