tiedttaminenTIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ

 

VIESTINTÄOPPAAT

Työkalupakki järjestöjen viestintään
RAY:n julkaisema käytännönläheinen opas järjestöille viestinnän perusasioista.
Oppaasta saa vinkkejä erityisesti siihen, miten yhdistys saa asiansa esille tiedotusvälineissä ja miten olla läsnä sosiaalisessa mediassa.

Viestintäopas yhdistysten arkeen
Tarvitsetko vinkkejä nykyaikaiseen yhdistysviestintään tai vaikkapa viestintäsuunnitelmaan tekoon?

Kylä tiedottaa omille ja vieraille – MSL:n Viestintäopas kylille
Oppaassa annetaan käytännöllisiä vinkkejä kylien sisäiseen ja ulkoiseen  perusviestintään eri välineissä ja erilaisten kohderyhmien kanssa. Hyvä viestinnän perusopas myös yhdistyksille.

Urheiluseuran viestintäopas
SLU:n viestintäoppaaseen on koottu konkreettisia viestintään liittyviä vinkkejä. Opas on kirjoitettu urheiluseuroille, sen vinkit ja neuvot soveltuvat hyvin  myös muille yhdistyksille. Oppaassa annetaan käytännöllisiä vinkkejä mm. sisäiseen viestintään sekä  mediaviestintään ja  mediaesiintymisiin. Oppaassa tutustumaan myös  kriisiviestinnän lainalaisuuksiin.

Urheiluseuran viestintäopas
Valon viestintäoppaaseen on koottu konkreettisia, seuran arkea helpottavia vinkkejä. Opas on kirjoitettu urheiluseurojen näkökulmasta, mutta monet vinkit ja neuvot soveltuvat
hyvin myös hyvin esimerkiksi lajiliitoille ja muille järjestöille.

Seuraviestinnän opas
Suomen Palloliiton opas, jossa viestinnän perusasioita muillekin kuin urheiluseuroille

Opas viestijälle – vinkkejä vaikuttavaan viestintään
SDP:n julkaisema opas, jossa käytännöllisiä viestintään liittyviä vinkkejä ja ohjeita myös muille yhdistyksille.

Voimaa viestinnästä -opas
JHL:n viestintäopas on tarkoitettu työvälineeksi liiton toimijoille, mutta ohjeet soveltuvat monin osin myös muiden yhdistysten viestintään. Opas kuvaa mm. hyviä tapoja olla yhteydessä medioihin, mitä toimittaja odottaa tiedottajalta,miten valmistautua ja käyttäytyä haastattelussa, mikä kiinnostaa ja miten sanomasi  menee parhaiten perille.

Yhdistyksen projekti-opas
Mielenterveysseuran julkaisemassa oppaassa kootusti tietoa myös viestintään ja tiedottamiseen liittyen.

Järjestötoiminnan käsikirja – Viestintä
Kansallisen Sivistysliiton järjestötoiminnan käsikirjassa perustietoa viestinnän suunnittelun ja toteuttamisen tueksi.

Viestintäoppaita eri aiheista
Viestintätoimisto AC-Sanaforin sivuilla  ilmaisia ladattavia viestintäoppaita kaikille
viestinnästä kiinnostuneille. Oppaita mm.
– Tarinaopas – Kerro tarina
– Terveysviestintää digitaalisesti
– Asiakaslähtöinen kuluttajaviestintä
– Menesty muutoksessa -Opas sisäiseen muutosviestintään
– Kriisiviestintäopas
– Lobbausopas – Kohti parempaa vaikuttajaviestintää


KOOSTETTUJA VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN

Välitä viestiä!
Suomen ev.lut kirkon verkko-opas viestinnästä, jolle koottu kattavasti viestintään liittyviä asioita.

Eväitä järjestöviestintään
Dia-esitys Moniheli-verkoston viestinnän kehittämisestä. Runsaasti vinkkejä ja ohjeita myös muiden yhdistysten viestinnän suunnitteluun ja kehittämisen tueksi

A-kiltojen viestinnän työkalupakki
A-kiltojen liiton kokoama käytännönläheinen viestinnän opas, josta apua myös muille yhdistyksille.

Vinkkejä ja ideoita yhdistysten ja yhteisöjen näkyvyyteen
Viestintäkouluttaja Arja Mesimäen tiivis kooste Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostolle.
 
Vinkkejä ja ideoita terveysjärjestöjen näkyvyyteen
Viestintäkouluttaja Arja Mesimäen tiivis kooste Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostolle.
 
Markkinointivihkonen
Omaishoitajat ja Läheiset liiton kokoamaa tietoa ja vinkkejä markkinointiviestinnästä ja tiedottamisesta omaishoitajien paikallisyhdistyksen toiminnan tueksi.

Vinkkejä yhdistysten tiedottamisen tueksi
Yhdistykset tiedottaa-sivustolta.

Viestintää kaikille – Saavutettavan viestinnän opas
Oppaan tarkoituksena on auttaa toteuttamaan organisaation perusviestintää saavutettavasti. Opas on suunnattu erityisesti kulttuuriorganisaatioille, mutta sisältää muillekin toimijoille hyvin soveltuvia ohjeita mm. viestinnän ulkoasun suunnitteluun, saavutettavuustietojen antamiseen, symbolien käyttöön sekä selkeään kieleen. Viestintää kaikille -opas on tuotettu Kulttuuria kaikille -palvelussa

Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista
Kulttuuria kaikille -palvelun koostama  tarkistuslista työkaluksi viestinnän saavutettavuuden kartoittamiseen.

Vinkkejä selkeään tekstiin
VETY-hanke on koonnut ohjeet, joiden avulla voit kirjoittaa tekstiä, jota on helpompi ymmärtää. Koottuja pikavinkkejä, miten voit kirjoittaa selkeämpää tekstiä.

Tiedotuksen tilastointi
Setlementtiliiton peruspohja tiedotuksen tilastointiin.

Viestinnän kehittäminen ja tehostaminen
– ppt-esityksiä verkossa
:
Tehokkaan järjestöviestinnän ABC, Piritta Seppälä , Sosiaalisen median kouluttaja,Viestintä-Piritta
Vaikuttavaa viestintää. Emma ja Elias -ohjelman viestintäpäivä 29.9.2014,  Heidi Korva,Viestinnän konsultti, suunnittelija ja tekijä
Vaikuttavaa viestintää Nuori Suomi -iltapäivässä pidetty alustus (Reetta Koski) vaikuttavasta viestinnästä (Reetta Koski)
Järjestömarkkinointi ja kampanjat järjestöissä  Piritta Seppälä/Viestintä Piritta
Yhdistysviestintä ja Uudenmaan Martat Piritta Seppälä/ Viestintä-Piritta

Vaikuta varmasti esitysgrafiikalla
Outi Lammin kooste siitä, mitä hyvä ottaa huomioon kun valmistelee esimerkiksi powerpointesitystä.

 


YHTEISTYÖ TIEDOTUSVÄLINEIDEN KANSSA

Onnistu tiedotustilaisuuden järjestämisessä!-opas
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun  opas,  jossa hyviä yleisvinkkejä tiedotustilaisuuksien järjestämiseen myös muillekin.


Lehdistötiedotteen mallipohja
Yhdistykset tiedottaa-sivustolta.

Tiedotemalli
Maaseudun sivistysliitto/Kyläpäällikkö-aineisto


ESIINTYMINEN

Järjestötoimija äänessä -aineisto
Esiintymiskouluttaja Leena Pakkasen asiantuntevat neuvot on koottu Järjestötoimija äänessä -aineistoksi MSL:n verkko-opistoon.  Videoista saa tukea henkilökohtaisen esiintymistaidon kehittämiseen. Aineisto soveltuu myös järjestöjen koulutuksiin.

 


SOSIAALINEN MEDIA

Näin markkinoit järjestöäsi sosiaalisessa  mediassa- blogi
Kansalaisyhteiskunta.fi-sivustolle syksyllä 2011 avattu  blogi, jossa sosiaaliseen mediaan liittyviä aiheita käsitellään ajankohtaisesta näkökulmasta ja jatkuvasti päivittyvällä otteella eri blogiartikkeleissa.

Sosiaalinen media  – mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille
OK-opintokeskuksen Suomen omaishoitajien verkostolle pitämän  sosiaalisen median luennon tiivistelmä.

Powerpoint esityksiä verkossa- Sosiaalinen media ja järjestöt:
Sosiaalinen media järjestötoiminnassa (Jukka Helin/Avoine)
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille (Jukka Helin, Antti Peisa/Avoine)
Sosiaalinen media yhdistystoiminnassa (Piritta Seppälä/Viestintä Piritta)
Sosiaalisen median palvelut järjestön viestinnässä (Piritta Seppälä/Viestintä Piritta)
Sosiaalisen median suunnitelma järjestöille ja pk-yrityksille (Piritta Seppälä/Viestintä Piritta)
Järjestöt sosiaalisessa mediassa (Piritta Seppälä/Viestintä Piritta)
Sosiaalisen median toiminnan suunnittelu (Piritta Seppälä/Viestintä Piritta)
Monipuolistaako sosiaalinen media järjestötoimintaa? (Saara Pajunpää/Viestintä ja Vertaistoiminta Verkkoon –projekti)

Sosiaalisen median helminauha
Itä-Suomen yliopiston Aducaten sosiaalisen median helminauhaan on koottu paljon tietoa eri sosiaalisen median välineistä ja työkaluista.

Onnistunut loikka someen
Itä-Suomen yliopiston Aducaten työhalupakista löytyvä ohjeistus some-maailman hyötykäyttööm. Suunnattu yrityksille, mutta hyviä huomioitavia seikkoja myös yhdistysten sosiaalisen median käytön suunnitteluun.

Apua tietoteknikkaan-sivusto
Järjestötieto-hankkeen kokoamalle sivustolle on koottu järjestötoimintaa hyödyttäviä tietotekniikkaan ja myös sosiaaliseen mediaan liittyviä työvälineitä.


ESITTEIDEN TEKO

Näin teet esitteen!
Itä-Suomen yliopiston Aducaten työhalupakista löytyvä ohjeistus esitteen sisällön suunnitteluun. Suunnattu yrityksille, mutta hyviä huomioitavia seikkoja myös yhdistysten esitteiden suunnitteluun.

Esitteen tekeminen Scribuksella
Scribus on avoin taitto- ja julkaisuohjelmisto jolla voidaan taittaa esimerkiksi omia lehtiä tai julisteita. Tämän ohjeen tarkoituksena on tutustuttaa Scribuksen käyttöön ja perustoimintoihin esimerkkinä tehtävän esitteen avulla.Linux.fi


VIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI

Viestinnän suunnittelu
Kansallisen Sivistysliiton perusvinkkejä mitä otettava huomioon viestinnän suunnittelussa

Viestintäsuunnitelman rakenne pähkinänkuoressa (virtuaali ammattikorkeakoulu)