SÄÄTIÖT, RAHASTOT ja ERI OHJELMAT RAHOITUSMAHDOLLISUUTENAleike

Lukuisat säätiöt, rahastot ja muut tahot tarjoavat tukimahdollisuuksia myös yhdistyksille ja yhteisöille.

Sivustolle on koottu tietoa rahastoista, säätiöistä eri ohjelmista sekä esimerkkejä yhdistysten saamista apurahoista.

ALFRED KORDELININ RAHASTO
Alfred Kordelinin säätiö myöntää apurahoja tieteisiin, kirjallisuuteen, taiteisiin ja kansanvalistukseen. Apurahaa voivat hakea suomalaiset ja Suomessa asuvat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt sekä tieteen apurahaa yksityishenkilöt.Päärahaston apurahaa haetaan tiettyyn käyttötarkoitukseen kuten esimerkiksi väitöskirjatyöhön, taiteelliseen työskentelyyn tai tapahtuman järjestämiseen. Käyttötarkoitukset on avattu aloittain tieteissä, kirjallisuudessa, taiteissa ja kansanvalistuksessa.

Hakuaika: Päärahaston apurahojen hakuaika oli 1.-31.8.2017.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista (kirjallisuus, teatteritaide, sirkustaide, arkkitehtuuri, kamerataide, kuvataide, mediataide, musiikki):

 • Turun Taiteilijaseura ry:  videotapahtuman Fluxations 2017 – virtauksia kaupungissa järjestämiseen. 4000 € ( 2016)
 • Veräjä r.y.: 12 kosketusta -musikaalin säveltäjän, sovittajan, sanoittajan ja koreografi-tanssinopettajan palkkaaminen 5000 € (2015)
 • Kulttuuritukku ry: Sirkuskoulu ARX:n koko illan sirkusesitykseen 4000 € (2015)
 • Hirvensalon Nuorisoteatteri ry: Nuoriso- ja lapsiryhmien näytelmätuotantojen tuotantokuluihin oman tuoton ylittävältä osalta 2500 € ( 2015)

Kansanvalistukselliset kulttuuritapahtumat:

 • Karjalainen Nuorisoliitto ry: Sata pistoa perinteeseen -hankkeeseen , 500o € (2016)
 • Kalevalaisten Naisten Liitto ry:  Kestikartanon perintö: kulttuurihistoriallisen kokoelman tallennukseen ja verkkonäyttelyyn , 15000 € ( 2016)
 • Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry: Syyrian kirjallisuus: maanpaossa asuvan syyrialaisen kirjailijan vierailun järjestämiseen Suomeen 3000 € (2015)
 • Pielaveden kädentaitajat: Puupolttoisen keramiikkauunin rakentamiseen ja kansainvälisten keramiikkatapahtumien järjestämiseen , 10000 € (2015)

Vapaan sivistystyön hankkeet:

 • Maaseudun Sivistysliitto ry: mpäristöluotsitoiminnan pedagogiseen opinto-ohjelmaan ja verkkoaineistoon . 20000 € (2016)
 • Nuorten Keski-Suomi ry (Nuksu): Peruskoululaisten kulttuuriharrastuksen tukemiseen teemalla Suomi 100 vuotta , 10000 €   (2015)
 • Vapaus Valita Toisin – VVT ry:neljän avoimen yhteiskunnallisen valistusfoorumin järjestämiseen. 9.000 € (2014)
 • Ylivieskan Nuorisoseura: lapsille suunnatun suomalaista kansanperinnettä esittelevän SUKAT kattoon! -projektin valmistamiseen. 3.600 € (2014)
 • Itä-Suomen luovat toimijat Luoto ry: Aikalisä-dokumenttielokuvatyöpajan järjestämiseen Heinävedellä elokuussa 2015.  5.000 € (2014)

ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖ

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Säätiö jakaa vuonna 2017 apurahoja toimialueelleen sijoittuviin kulttuurihankkeisiin (max 4 000 euroa), kehittämishankkeisiin (max 4 000 euroa), väitöstutkimuksiin ja tutkimushankkeisiin.Kulttuurihankkeissa tuetaan pienimuotoisia hakuvuonna toteutettavia hankkeita. Sama hakija voi saada apurahan samaan tarkoitukseen vain kerran.Kehittämishankkeissa tuetaan erityisesti alkuvaiheessa olevien työryhmien ja järjestöjen toimintaa: toiminnan käynnistämistä, ensimmäisiä hankkeita sekä rahoitushakemusten laatimista. Lisäksi tuetaan muiden järjestöjen vaikuttamishankkeita.

Hakuaika: 9.1.- 31.1.2017.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista:

 • Aseman Lapset ry :Fun Friends -ohjelma tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen 13 500 € (2016)
 • Oulun Seudun Muslimi Naiset ja Lapset Ry: Tuki yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen 4 500 € (2016)
 • Suomen Somalia-verkosto: Maahanmuuttajataustaisten nuorten kansalaisaktiivisuus 9 000 € (2016)
 • TATU ry:  Vertaistukea onnettomuudessa vammautuneille lapsille 4 500 € (2016)
 • African Care ry: kantasuomalaissenioreiden läksyaputoiminta maahanmuuttajalapsille ja –nuorille, 3 500 € (2015)
 • Aseman Lapset ry: Fun Friends -ohjelma menetelmäksi lapsiperheiden tukemiseen, 20 000 € (2015)
 • Suomen Vanhempainliitto ry: vanhempien barometri 2015, 6 000 € (2015)
 • Uudenmaan CP-yhdistys: vammaisten lasten perheiden elämän palapeli -projekti, 3 000 € (2015)
 • Väestöliitto ry: alle kouluikäisten lasten seksuaalikasvatuksen tutkimus-, kehittämis- ja koulutushanke, 25 000 € (2015)

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
Yleishyödyllinen kulttuurisäätiö jakaa tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen palkintoja ja apurahoja.

Hakuaika: Apurahojen hakuaika 7.-31.5.

Esimerkkejä yhdistyksille  myönnetyistä apurahoista:

 • Ahveniset ry: toimintaan teemalla ”Rikas, rakas suomen kieli”. 5000€  ( 2016)
 • Irti Huumeista ry: valtakunnallisen vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. 25 000 € ( 2016)
 • Kustavin kirjallisuusyhdistys ry: Volter Kilpi Kustavissa- kirjallisuusviikon järjestämiseen. 5000€ ( 2016)
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:  vanhempien tukemiseen ja koululaisten hyvinvoinnin edistämiseen. 40 000€ ( 2016)
 • Teatteri Telakka ry: eatteriyhteistuotannon käynnistämiseen  Suomen ja Venäjän välillä. 20 000€ ( 2016)
 • Tuglas-seura: Sinuiksi Suomen kanssa –suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri tutuksi virolaisille  maahanmuuttajille -hankkeeseen. 5000 € ( 2016)
 • Helsinkimissio ry / Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari: Erilaiset oppijat ja musiikkiteknologia -hankkeeseen 10.000 € (2015)
 • Hollolan Nuorisoseura ry / Hollo ja Martta international Folklore Festival: Hollo ja Martta kansantanssi-ja -musiikkifestivaalin toteutukseen 8.000 € (2015)
 • IhmeFilmi ry: maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tarkoitetun elokuvakasvatushankkeen toteuttamiseen kouluissa ympäri Suomea. 8.000 € (2015)
 • Irti Huumeista ry: toipuvien päihteiden käyttäjien tukihenkilötoiminnan laajentamiseen muille paikkakunnille 20.000 € (2015)
 • Kellonkartanon ystävät ry: daria ja pashtua puhuville maahanmuuttajille järjestettävään kurssiin. 7.000 € (2015)

JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖ

Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.

Hakuaika: Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole.


KALEVALA KORUN KULTTUURISÄÄTIÖ

Kalevala Koru jakaa yhteistyössä omistajajärjestönsä Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa vuosittain apurahoja suomalaisen kulttuurin edistämiseen oman kulttuurisäätiönsä kautta. Apuraha voidaan myöntää yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin.

Haku: Vuonna 2017 ei järjestetä hakukierrosta


KANSAN SIVISTYSRAHASTO
Kansan sivistysrahasto muodostuu yli 80 erilaisesta rahastosta. Apurahoja jaetaan yleis-, erikois-, nimikko- ja maakuntarahastoista. Rahastojen tarkoituksissa on painotuseroja. Rahasto jakaa hakemuksesta apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille, opiskelijoille, harrastajille, järjestöille ja työryhmille. soveltuu.

Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa hankkeita.Maakuntarahastojen tehtävä on apurahoja jakamalla tukea tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa.Pohjois-Karjalan maakunta rahasto on Antti-Jussi Kososen rahasto

Hakuaika: Vuoden 2017 apurahat oli haettavissa 1.8-31.8.2016

Esimerkkejä  yhdistyksille myönnetyistä apurahoista:

Pohjois-Karjalan maakuntarahasto/Antti-Jussi Kososen rahasto:

 • Joensuun Demarinuoret ry:  Someklinikan järjestäminen. 1000 € (2016)
 • Joensuun Työväen Musiikkiyhdistys ry:  Soihtu-kuoro Soihtu-kuoron 80-vuotis konsertin järjestämiskuluihin. 1500 € (2016)
 • Soroppi ry:  Soroppi ry:n 25-vuotishistoriikki. 2000€ (2016)
 • Juuan Urheilijat ry: Juuan Urheilijat ry:n 50-vuotis historiakirjan teko 1500€ (2016)
 • Veräjä ry:  Elämä on -konserttien järjestäminen, Antti Jussi Kososen rahasto, 500 € (2016)

Yleisrahasto:

 • Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry: Monikulttuurisen nuorison aktivoimista edistävään hankkeeseen. 1500 € (2016)
 • Oulun Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry: Kansainvälinen nuoriso- ja kulttuurivaihto. 1500 € (2016)
 • Pomarkun Eläkkeensaajat ry: Laulu-ja kahvitilaisuus Pomarkkupäivänä 2016 Kotiseutumuseolla. 500 € (2016)
 • Rauman Eläkkeensaajat ry: Ohjaajien koulutus kuorolaulun ja kansantanssin opettamiseen. 700€ (2016)
 • Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry: Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n 20-v juhlavuosi. 1000€ (2016)
 • TSL Kuopion Opinjärjestö ry:  Avauspotku Tulevaisuuden Kurssitoiminnalle ! 1000 € (2016)

 


KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on yleishyödyllinen tiedettä, taidetta ja kulttuuritoimintaa tukeva apurahasäätiö.

Tiedeapurahat: Apurahoja myönnetään ensisijaisesti humanistisen alan tai humanistisia aloja lähellä oleviin  väitöskirja tai muihin tieteellisiin tutkimushankkeisiin.
Apurahat taiteelliseen toimintaan: Apurahoja myönnetään työskentelyapurahoina eri taiteen alojen ammattimaiseen toimintaan Pohjois-ja Eteläkarjalan maakunnissa asuville henkilöille.
Apurahat kulttuuriharrastustoimintaan: Apurahoja myönnetään Pohjois-ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimiville järjestöille, yhteisöille ja ryhmille eri alojen kulttuuriharrastustoimintaan. Apurahojen myöntöpäätöksissä painotetaan  uusia ja kehittyviä kulttuuritapahtumia ja  – hankkeita. Nuorten työllistämisavustuksia jatketaan edelleen vuonna 2016. Työllistämisavustuksia suunnataan kulttuuritapahtumiin palkattavien nuorten palkkatukeen.
Apurahat nimikkorahastoista:  Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiössä on 39 nimikkorahastoa, joiden tuotosta  apurahoja suunnataan  rahastojen tarkoituksien mukaisiin hankkeisiin.
Nimikkorahastot ja niiden tarkoitus löytyvät osoitteesta  www.kkes.fi/rahastot+ja+lahjoitukset/

Hakuaika:  Vuoden 2017 tiede-, taide- ja kulttuuritoiminnan apurahojen hakuaika  oli 1. – 30.11.2016.

Esimerkkejä myönnetyistä kulttuuritoiminnan apurahoista yhdistyksille:

 • Joensuun Kalevalaiset Naiset ry.: Inkerikkojen kulttuurin tunnetuksi tekemiseen Joensuun seudulla ja Pohjois-Karjalassa. 1000 € (2016)
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto Outokummun paikallisyhdistys: Toukorokki nuorisotapahtuman järjestämiseenOutokummun Vanhalla kaivoksella. 1000 € (2016)
 • Monikulttuurinen teatteriyhdistys RanKids ry: Kehittyvien kulttuuritapahtumien järjestämiseen Joensuun alueella ja nuorten työllistämiseen tapahtumiss. 4000 € (2016)
 • Outokummun Taideyhdistys ry: Outopia-tapahtuman järjestäminen Outokummussa 2000 € (2016)
 • Rääkkylä Folk ry: Nuorten palkkaamiseen Kihaus Folk 2016 -festivaalin järjestelytöihinAini ja Toivo Hirvosen rahastosta. 2000 € (2016)
 • Suojärven Pitäjäseura ry: Karjalaisten Laulujuhlien järjestäminen NurmeksessaTaimi ja Väinö Toron rahastosta. 2000 € (2016)

KONEEN SÄÄTIÖ
Vuonna 1956 perustettu Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin. Säätiö rahoittaa humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimusta sekä monitieteistä tutkimusta. Apurahoja myönnetään myös samojen alojen tietokirjoittamiseen, tietokirjallisuuden kääntämiseen ja tieteen yleistajuistamiseen sekä suomenkielisten tieteellisten lehtien kehityshankkeisiin. Lisäksi apurahoja myönnetään taiteen ja kulttuurin hankkeisiin.
Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestetään teemahakuja.Haku-aika: Koneen Säätiön vuosittainen apurahojen hakuaika alkaa 1.9. ja päättyy 30.9.
 

KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ (KKI)-ohjelma

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman paikallishankkeita on vuosien mittaan syntynyt eri puolille Suomea yli 1000. Hankkeiden tavoitteena on madaltaa aikuisväestön kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarjoamalla heille esimerkiksi säännöllistä, ohjattua ryhmäliikuntaa, eri lajien starttikursseja tai ohjaajien koulutusta.

KKI-ohjelmalta hanketukea voi hakea paikallishankkeisiin, joissa hakijana on rekisteröity yhteisö. Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita.

 • Hanke aktivoi liikkumaan työikäisiä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.
 • Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämäntavan alkuun.
 • Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.

Hakuaika:  Kaksi kertaa vuodessa 31.3. ja 30.9.

Esimerkkejä yhdistysten tuetuista hankkeista hakukierroksella 1/2017

 • Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys: Liikunnasra merkitystä elämään.3500 €
 • Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry: Miesten kuntostartti. 2500 €
 • Keski- Suomen Yhteisöjen Tuki ry: Taloushallinnon tädit liikkeelle. 600 €
 • Kontiolahden Urheilijat ry: Äijäkintiot kuntoon! 2000€
 • Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki MIETE ry: Startista matkaan. 1400 €
 • Läntisen Uudenmaan A-Kilta r.y: Kunto 2017. 800€
 • Erityislasten Omaiset ELO ry.: Liikunnan riemu vertaistuen äärellä: 2300 €
 • Pirkka-Hämeen Psoriasisyhdistys ry: Minä psoriaatikkona -liikunnallinen vertaisryhmä. 700€
 • Turun seudun Parkinson-yhdistys ry: Parkinson-ukot liikkunaan. 800 €
  Esimerkkejä yhdistysten tuetuista hankkeista hakukierroksella 1/2016

  • Espoo Allergia-ja astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry: Aikuisten jumppaa allergisille – ja astmaattisille naisille ja miehille. 1000 €
  • Kaakkois-Helsingin mielenterveysseura/MieTo ry: Pilates, Shindo ja Jooga voimaksi. 600 €
  • Joutsan Seudun Reumayhdistys ry: Jooga. 600 €
  • Joutsenon Sydänyhdistys ry:Kuntoillen keho kuntoon. 1500 €
  • Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry: HyMi –Liikutaan hyvää mieltä! 3000 €
  • Pieksämäen Invalidit ry: YYK -Yhdessä yli kynnysten. 1500 €
  • Sirkus Taika-Aika ry: Sirkusharrastus kansanterveystyönä. 1500 €
  • Ristinkantajat ry: Sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla oman hyvinvoinnin äärelle. 500 €
  • Vaasan Seudun Yhdistykset ry & Vaasanseudun mielenterveysseura:Liikuntaa ja kehon hyvinvointia työyhteisöön. 1000 €
  • Löytyn Kyläyhdistys ry: Liikunnalla virtaa, voimaa ja iloa elämään. 1200 €

Kaikki tukea saaneet hankkeet KKI-sivuilla


MAJAOJASÄÄTIÖ
Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin.
 • Vuoden 2017 apurahat kohdennetaan tukemaan Lapin maakunnan kulttuuria
 • Vuonna 2016 apurahat kohdennettiin valokuvataiteeseen
 • Vuoden 2015 apurahat kohdennettiin romanitaiteen tukemiseen ja romanitaiteen tutkimisen tukemiseen.
 • Vuonna 2014 apurahat myönnettiin teatteritaiteelle

Hakuaika: Vuoden 2017 apurahat ovat haettavissa 25.2.-28.4.2017. 


OLVI-SÄÄTIÖ
Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan, vähävaraisten lahjakkaiden nuorten opintoihin, kotiseututyöhön sekä kala- ja maatalouden kehittämiseen. Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin vähävaraisten, lahjakkaiden nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin kala- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön

Hakuaika: OLVI-säätiöllä on kaksi apurahan hakuaikaa vuodessa:
– keväthaku 1.1.-31.3.
– syyshaku 1.7.-30.9.


PÄIVIKKI JA SAKARI SOHLBERGIN SÄÄTIÖ
Säätiö edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia tukemalla lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä sosiaalista toimintaa. Säätiö toimii jakamalla apurahoja vuosittain tutkimukseen ja sosiaalisina apurahoina.

Hakuaika: Apurahojen hakuaika päättyy syyskuun puolivälissä vuosittain erikseen ilmoitettavana päivänä. Vuonna 2016 hakuaika  päättyi 15.9.2016

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä sosiaalisista apurahoista:

 • Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry: Tyttöjen ja äitien hyvinvoinnin tukeminen turvallisen tilan toimintamalleilla ja vertaistuella 15 000 (2015)
 • Helsingin Pelastakaa Lapset ry:  Arjen supersankarit -projekti 15 000€ (2015)
 • Kohtaus ry Nuorten aikuisten matalakynnyksinen osallistumispaikka, Kaupunkiolohuone 10 000€ (2015)
 • ViaDia Joensuu ry ”Lähisverkosto” Lähiötalo ennaltaehkäisevän perhetyön palveluympäristönä 10 000 € (2015)
 • Sylva ry Kuvataideterapiaa syöpää sairastaville lapsille ja nuorille TAYSissa 6 000 € (2015)
 • ADHD-liitto ry: Strategi-menetelmän tuominen Suomeen adhd diagnoosin saaneiden nuorten vanhemmille 5 000 € (2015)
 • Rantasalmen 4H-yhdistys Lasten- ja nuorten kerhojen/ kurssien järjestäminen 3 000 € (2015)
 • Uudenmaan lihastautiyhdistys ry Vertaistuki lihastautia sairastavan nuoren itsenäisen elämän voimavarana 2 000 € (2015)
 • Nuorten Motivaattorit ry Näkövammaisten nuorten koulutus- ja työnhakutaitojen kurssi 1 720 € (2015)

RAGNAR EKBERGIN SÄÄTIÖ

Ragnar Ekbergin Säätiöltä voivat hakea avustusta lapset (0-10 vuotta) ja nuoret (11-18 vuotta), joita edustavat säännönmukaisesti heidän edunvalvojansa, sekä seniorit ja vanhukset (yli 65 vuotta). Avustuksia voivat myös hakea muut säätiöt ja yhdistykset, jotka sitoutuvat käyttämään avustuksen Ragnar Ekbergin Säätiön hyväksymällä tavalla lasten, nuorten tai vanhusten hyväksi.

Avustuksia voi hakea kahdella tavalla:

 1. Ns. vuosittainen säännönmukainen haku järjestetään syksyisin erikseen ilmoitettavina aikoina loka-marraskuussa.
 2. Ns. välitöntä hätää eli akuuttia ennalta-arvaamatonta taloudellisiin ongelmiin johtanutta tilannetta koskevia avustushakemuksia voi tehdä 1. kohdassa tarkoitetusta hakuajasta poiketen jatkuvasti, ei kuitenkaan kesäloma-aikana. Päätökset näistä hakemuksista pyritään tekemään nopeasti, käytännössä 1-2 kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että taloudellinen ongelma on tilapäinen ja johtunut nimenomaan jostakin yllättävästä tilanteesta, kuten esimerkiksi vaikeasta elämänmuutoksesta, onnettomuudesta tai sairastumisesta.

Vuotta 2017 koskevien varsinaisten avustusten hakuaika oli 1.10. – 15.11.2016.


STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN-SÄÄTIÖ 

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden on senaattori Theodor Wegeliuksen vuonna 1931 perustama säätiö. Säätiön tarkoitus on edistää yleishyödyllisiä sekä humanitaarisia tavoitteita. Säätiö toteuttaa tavoitteitaan jakamalla avustuksia. Vuonna 2016 säätiö jakoi 108 avustusta yhteensä 335.000 euron arvosta. Säätiö pyrkii tukemaan sosiaalisesti alttiita ryhmiä Suomessa sekä ulkomailla, erityisesti suomen lähialueilla.

Säätiö on avustusten jaossa päättänyt huomioida erityisesti lapsille ja nuorille suunnattua sosiaalista työtä. Säätiö ei tue yksityishenkilöitä, eikä tieteellistä tutkimusta.

Hakuaika: Hakemukset on toimitettava 31.1.2017 mennessä.

Esimerkkejä säätiön eri vuosina yhdistyksille ja järjestöille myöntämistä avustuksista:

Vuonna 2016:
Mapa-projektit ry,  2500
Nuorten Ystävät ry 5000
Sateenvarjo ry 2500
IIsalmen Nuorison Tuki ry 2500
Way ry 2500
YAD Youth against Drugs ry 5000
Sydänlapset ja -aikuiset ry 2500


SUOMEN KULTTUURIRAHASTO /Keskusrahasto
Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja. Tieteen apurahat on suunnattu väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain rajoitetusti. Haettavina on myös erityisapurahoja kuten Eminentia-apurahat, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat ja apurahat Tieteen työpajoihin.

Hakuaika:  1.-31.10.

Esimerkkejä Keskusrahaston yleisrahastosta ja erikoisrahastoista yhdistyksille myönnetyistä apurahoista :

 • Esmarkku ry: Esitystaiteen markkinat -festivaalin järjestämiseen. Yleisrahasto. 7 000 € (2015)
 • Iitin Musiikkijuhlayhdistys ry:  Iitin Musiikkijuhlat 2015 -festivaalin järjestämiseen.  Yleisrahastosta. 5 000 € (2015)
 • Itä-Savon afasia- ja aivohalvausyhdistys ry  Kadonnutta kättä etsimässä -kuvataidetyöpajaprojektin toteuttamiseen, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana, Yleisrahastosta. 8 000 € (2015)
 • Jokilaaksojen Tanssitaiteen Tuki ry:  yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestämiseen, Yleisrahastosta. 15 000 €
 • Jyväskylän Festivaaliyhdistys ry: Jyväskylän Kesä -festivaalin 60-vuotisjuhlavuoden valokuvanäyttelyn järjestämiseen, Yleisrahastosta. 5 000 € (2015)
 • Elävän musiikin yhdistys ELMU ry: Modern Sky -festivaalin järjestämiseen.Yleisrahasto. 5 000 €  (2015)
 • Valoa Kamariin ry: Valoa Kamariin -tapahtuman järjestämiseen. Yleisrahasto. 3 000 € (2015)
 • Järvenpään suzukiyhdistys ry: Lasten ja nuorten konserttivierailujen järjestämiseen vanhusten palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana, Yleisrahastosta. 5 500 € (2015)
 • Kirjantalo ry:  Kerro koiralle -sanataidetoiminnan järjestämiseen erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana, Eva Koskisen rahastosta.10 000 € (2015)
 • Jyväskylän seudun nuorisoseura ry: Kansantanssitoimintaa esittelevien työpajojen ja konserttien järjestämiseen kouluissa ja päiväkodeissa, Juhani Kämpin rahastosta. 8 000 € (2015)
 • Jämsän ympäristötaiteen yhdistys JOKI ry: Siltojen välissä -ympäristötaiteen näyttelyn järjestämiseen, Tellervo Kijasen rahastosta. 3 000 € (2015)
  J

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO/ Pohjois-Karjalan rahasto
Pohjois-Karjalan rahasto myöntää apurahoja Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin sekä maakunnasta kotoisin oleville tai maakunnassa työskenteleville tieteen ja taiteen harjoittajille ja opiskelijoille. Rahasto kannustaa hakemaan apurahoja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuurihankkeisiin

Hakuaika: Pohjois-Karjalan rahaston vuoden 2017 apurahojen hakuaika oli 10.1.-10.2.2017.

Esimerkkejä myönnetyistä apurahoista:

 • Keski-Karjalan Maahanmuuttajayhdistys ALJANS ry: kerhotoimintaan ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen, Yleisrahasto. 8000 € (2015)
 • Kulttuuriyhdistys Louhi ry: Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan Louhitalossa, Yleisrahasto. 8000 € (2015)
 • Kiteen seudun romaniyhdistys ry: Nuorten musiikkikerhon toimintaan, Yleisrahasto. 6000 € (2015)
 • Satuteatteri Punahilkka ry: Lastenteatteritapahtuman järjestämiseen, Yleisrahasto. 6000 € (2015)
 • Canzonetta-kuoro ry: Konserttitoimintaan, Yleisrahastosta. 4000 € (2015)
 • Joensuun Taiteilijaseura ry: Seuran 70-vuotisjuhlakirjan toteuttamiseen, Yleisrahasto. 5000 €  (2015)
 • Martva ry: Kirjallisuustapahtuman järjestämiseen, Yleisrahasto. 3000 € (2015)
 • Rullalautailijat Joensuusta ry: Skeittialuehankkeen toteuttamiseen. Yleisrahasto. 2000 € (2015)

MUITA AVUSTUKSIA MYÖNTÄVIÄ TAHOJA

SOKEAIN YSTÄVÄT RY
Sokeain Ystävät ry myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille suomalaisille. Kaikki lahjat, avustukset ja apurahat myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %. Sokeain Ystävät ry myöntää rajoitetusti tukea myös Suomessa näkövammaistyötä tekeville tai suomalaisille näkövammaisjärjestöille, suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.
Avustuksia on myönnetty:
– Odottamaton taloudellinen hätä
– Opinnot, Opinnoista valmistuminen
– kodinperustamislahjan avioliittoon vihityille näkövammaisille
– Laitehankinnat
– Lomat

Lisätietoa yhdistyksen kotisivuilla


VAMMAISTEN KOULUTUKSEN JA TYÖLLISTÄMISEN TUKI RY.

Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Tavoitteena on tukea koulutusta, opiskelua, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan. Myös harrastustoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluvat tuen piiriin.

Tukilinjan henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Liikunta- tai aistivamman lisäksi rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus. Olennaista ei ole diagnoosi vaan se, että se rajoittaa toimintakykyä.

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea ympäri vuoden, ja niitä myönnetään kymmeniä kuukausittain. Yksityishenkilöiden apurahojen suuruutta rajoittaa lahjaverotus, joten ne ovat alle 4000 euron suuruisia. Muille kuin yksityishenkilöille myönnettävät apurahat voivat olla tätä suurempiakin

Hakuaika: Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksena ovat yhteistyössä myönnettävät vammaistutkimusapurahat sekä urheiluharrastajien Startti-stipendit. Molempiin on vuosittaiset hakuajat ja niitä haetaan yhteistyötahojen kautta.


VAMMAISTEN LASTEN  NUORTEN TUKISÄÄTIÖ
 
Vamlasin apurahalla tuetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, taide-, liikunta- tai muita harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia sekä näihin liittyviä apuvälineitä. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistä.Yleisenä periaatteena on, ettei apurahoja myönnetä sellaisiin tarkoituksiin tai välineisiin, jotka kuuluvat yhteiskunnallisen rahoituksen tai palvelujärjestelmien piiriin. Ensisijaisesti apuraha myönnetään yksittäisille henkilöille.  Joissain tapauksissa apuraha voidaan myöntää joukkueen tai ryhmän jäsenille tukemaan esimerkiksi osallistumista kilpailuun tai opintomatkaan.Apurahoja ei kuitenkaan myönnetä toisien järjestöjen tai yritysten toiminnan tukemiseen eikä oppilaitosten toimintaan. Sen sijaan Vamlas jakaa joka kevät stipendejä vammaisille lapsille ja nuorille.
 
Hakuaika: Vuonna 2016 kevään apurahojen hakuaika päättyi 2.5.2016 ja syksyn 2.11.2016.

MUUALLA VERKOSSA:

KEPAn koontia rahoituslähteistä

SYL apurahatietokanta
Kootusti tietoa erityisesti Suomen eri rahastoista ja apurahamahdollisuuksista eri alueilla. Tietoa erityisesti eri alojen ja opintoasteiden opiskelijoille tarkoitetuista apurahamahdollisuuksista

Kotimaiset säätiöt
Koottua tietoa suomalaisista säätiöistä löytyy Säätiöpalvelu-verkkosivuilta.

Säätiöt ja rahastot Kansalaisfoorumin hankerahastohakemistossa