APUA JA OHJEITA JÄRJESTÖTOIMINTAAN

Apua ja ohjeita järjestötoimintaan-sivustolle on koottu erilaisia:ohje

  • käytännön työvälineitä
  • menetelmiä
  • malleja järjestötoiminnan ja sen kehittämisen tueksi ja avuksi.

Eri teemojen alta löydät  linkkejä eri toimijoiden julkaisemiin yhdistystoiminnan oppaisiin, työkalupakkeihin, menetelmiin, lomakepohjiin sekä toiminnan kehittämisen malleihin ja käytännön

Sivuston suora osoite: www.jelli.fi/jarjestotoiminta

_________________________________________________________

Yhdistystoiminnan oppaita verkossa

yhdistystoiminnan oppaita

Yhdistystoiminnan oppaista löytyy perustietoa yhdistysten toiminnasta selkokielellä. Oppaat tarjoavat perustietoja niin yhdistystoimintaa käynnistäville kuin  myös muille yhdistystoiminnasta kiinnostuneille. Lue lisää »


Käytännön työvälineitä järjestötyöhön

työvälineitä järjestötyöhönOsioon koottu eri toimijoiden käytännön vinkkejä ja apuvälineitä, kuten työskentelymalleja, lomakkeita ja vuosikalenterin suunnittelua yhdistystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi osiosta löytyy malleja muun muassa toiminnan arviointiin, tiedottamiseen ja dokumentointiin. Lue lisää »

Ideoita yhdistystoiminnan kehittämiseen

yhdistystoiminnan kehittäminenMiten innostaa jäseniä osallistumaan aktiivisemmin yhdistyksen toimintaan? Miten houkutella uusia jäseniä mukaan järjestön toimintaan? Tutustu eri järjestöjen kehittelemiin ideoihin jäsenten ja yhdistystoiminnan aktivoimiseksi. Lue lisää »

Verkostot ja yhteistyön edistäminen

kokous  Osioon linkitetyt oppaat tarjoavat tietoa ja vinkkejä  järjestöjen välisen yhteistyön kehittämiseen, kumppanuuteen sekä verkostojen käynnistämiseen ja koordinointiin.
Lue lisää »


Työvälineitä vapaaehtois- ja vertaisryhmätoimintaan

Vapaaehtoiset ovat tärkeä voimavara järjestöjen toiminnalle. Osiosta löydät vapaaehtois- ja vertaistoimintaan liittyviä oppaita sekä linkkejä mm. vapaaehtoistoiminnan työkalupakkiin, jonne on koottu runsaasti eri toimijoiden luomia  käytännön työkaluja vapaaehtoistoimintaan liittyen. Lue lisää »

Menetelmiä työskentelyyn ja ryhmätoimintaan

ryhmäYhdistykset tarjoavat jäsenilleen monenlaista ryhmätoimintaa, mutta muodostavat myös itse aktiivisten toimijoiden ryhmän. Tutustu erilaisiin ideointeihin siitä, miten ohjata ryhmiä, miten kehittää ryhmätoimintaa sekä millaisilla uusilla tavoilla kokouksia ja muita ryhmätilanteita voisi lähestyä. Lue lisää »

Yhdistyksen perustaminen, hallinnointi ja talous

Oletko kiinnostunut yhdistyksen perustamisesta? Kaipaatko apua yhdistyksesi talouden hoitoon? Osioon on koottu tietoa ja malleja myös muihin yhdistysten käytännön arjen toimintaan liittyviin asioihin, kuten toimintakertomuksen kirjoittamiseen, projektin kulujen seuraamiseen ja eri rahoituslähteisiin. Lue lisää »

Säätiöiden, rahastojen ja eri ohjelmien avustukset ja apurahat

Lukuisat säätiöt, rahastot ja muut tahot tarjoavat tukimahdollisuuksia myös yhdistyksille ja yhteisöille. Sivustolle on koottu tietoa rahastoista, säätiöistä eri ohjelmista sekä esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä apurahoista. Lue lisää »

 

Kokouskäytännöt

nuijaTarvitsetko kertausta kokouskäytäntöihin tai apua pöytäkirjan kirjoittamiseen? Näiden asioiden lisäksi osiosta löytyy tietoa muun muassa kokousten järjestämisestä, kokoustyöskentelyä tehostavista menetelmistä ja erilaisia kokouksiin liittyviä asiakirjamalleja. Lue lisää »

Tiedottaminen ja viestintä

Tiedottaminen ja viestintä on olennainen osa yhdistystoiminnan arkea. Osiosta löydät vinkkejä tiedottamisen ja viestinnän suunnitteluun ja tehostamiseen. Lue lisää »


Tapahtuman järjestäminen

Mitä asioita yhdistysten tulisi ottaa huomioon tapahtumia järjestäessään? Ovatko asianmukaiset luvat kunnossa, onko ajankohta sopiva, miksi tapahtuma järjestetään? Osiosta löydät linkkejä tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Lue lisää »


Projektien suunnittelu ja toteuttaminen

aineistoProjektit ja hankkeet ovat järjestöjen kehittämisen kulmakivi. Tästä osiosta saat apua projektien suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin. Mukana on myös loppuraportin ohjerunko. Lue lisää »


Arvioinnin työkaluja ja menetelmiä

suurennuslasiOsioon on koottu erilaisia järjestöjen toiminnan ja projektien toteutuksen arviointiin kehiteltyjä oppaita ja malleja, kuten itsearviointi-, verkosto- ja vertaisarviointimenetelmiä. Lue lisää »


Yhdistyslainsäädäntö

Yhdistystoimintaa säätelee yhdistyslaki. Kaipaatko faktatietoa lakiasioista? Osiosta pääset suoraan Finlexin säädöstietopankkiin tutustumaan yhdistys- ja kirjanpitolakeihin. Lue lisää »

 

 


AUTA  MEITÄ KEHITTÄMÄÄN SIVUSTOA ENTISTÄ KATTAVAMMAKSI  –

Onko sinulla linkkivinkki tälle sivustolle, jonka uskoisit hyödyntävän myös muitakin yhdistysten parissa toimivia?

Lähetä sisältö tai linkkivinkki Apua ja ohjeita järjestötoimintaan-sivustolle!

Sisältö – ja linkkivinkit voit lähettää osoitteeseen: jelli(at)pksotu.fi tai marleena.laakso(at)pksotu.fi

Marleena Laakso
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/KATHY-toiminta
puh. 050 430 8535