Ikaros-hanke kutsuu ikämiehet osallisuuteen


Sosiaalinen eristyneisyys lähes kaksinkertaistaa ennenaikaisen kuoleman riskin ja yhteys on olemassa ilman yksinäisyyden tunnettakin
(THL tiedote 10.5.2017).

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on käynnistänyt Ikaros-hankkeen, jossa edistetään ikämiesten arjen osallisuutta etsivän vanhustyön keinoin. Hankkeella tavoitetaan niitä iäkkäitä miehiä, jotka kaipaavat elämäänsä sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä.

Hankkeessa jalkaudutaan Joensuun keskustan ja Rantakylän lisäksi Enon ja Kiihtelysvaaran alueille etsimään ja ottamaan kontaktia yksinäisiin ikämiehiin. Jalkautuvaa ja etsivää työtä tehdään erilaisissa ikääntyneiden miesten kohtaamispaikoissa, kuten huoltoasemien kahvioissa, kaupoissa ja kuppiloissa. Myös ikämiehen kotona voidaan vierailla, mikäli se ikämiehelle sopii.

Yksilöllisen kontaktin lisäksi tarjolla on järjestölähtöistä palveluohjausta ja miesten omista toiveista lähtevää matalan kynnyksen toimintaa. Hankkeessa hyödynnetään aktiivisesti jo olemassa olevia toimintoja, sekä ohjataan miehiä tarvittaessa myös julkisiin terveys- ja sosiaalipalveluihin.

THL:n mukaan sosiaalinen eristyneisyys on terveydelle yksinäisyyden tunnetta vaarallisempaa. Erityisen voimakas yhteys eristyneisyydellä ja yksinäisyydellä oli syöpäkuolleisuuteen. Parantamalla ikämiesten osallisuutta ja tarjoamalla mahdollisuutta sosiaalisiin kontakteihin voidaan tutkitusti parantaa ikämiesten hyvinvointia sekä parantaa heidän terveyttään ja elämänlaatuaan.

Ikaros-hanke toteutetaan vuosina 2017-2019 ja sen rahoittajana toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Lisätietoja:

Katja Hämäläinen-Puhakka, yhteisökehittäjä
Ikaros-hanke, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
katja.hamalainen-puhakka@pksotu.fi
p.0440330507

Soile Nyman, suunnittelija
Ikaros-hanke, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
soile.nyman@pksotu.fi
p. 050 306 6472

Kommentointi on poissa käytöstä