JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN TYÖVALIOKUNTA

Järjestöasiain neuvottelukunnan päätöksiä valmistelee työvaliokunta. Työvaliokunta käsittelee asiat, jotka viedään neuvottelukunnan päätettäviksi. Työvaliokuntaan kuuluvat maakuntaliiton vastuuhenkilö ja muut JANEn valitsemat henkilöt.

Työvaliokunnan kokoonpano 2016

Katja Asikainen, pj (maakuntahallituksen jäsen)
Tommi Heino, vpj (maakuntahallituksen varajäsen)
Maarita Mannelin, maakuntaliiton yhteyshenkilö
Elina Pajula, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Timo Reko, Maaseudun Sivistysliitto
Kirsi Autio, Joensuun Setlementti ry
Hanna Kääriäinen siht. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

 

Ota yhteyttä työvaliokuntaan palautelomakkeella