JÄRJESTÖJEN VENÄJÄ-TYÖRYHMÄ (JaneVe)

 

Järjestöjen Venäjä-yhteistyöryhmän (JaneVe) toiminnan tavoitteena on edistää suomalaisten ja venäläisten kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. JaneVe pyrkii lisäämään lähialueyhteistyön näkyvyyttä ja työhön liittyvän osaamisen tunnettuutta. Lähialueyhteistyöllä tarkoitetaan suomalaisten ja venäläisten tahojen yhteistyötä – myös muilla aloilla kuin järjestötoiminnassa.

Järjestöjen Venäjä-yhteistyöryhmän jäsenistä osa on Järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniä. Osa taas on muita toimijoita, joilla on osaamista ja kiinnostusta yhteistyöhön suomalaisten ja venäläisten järjestöjen välillä.

Jos sinä ja järjestösi tai muu edustamasi taho olette kiinnostuneita suomalaisten ja venäläisten järjestöjen yhteistyöstä, ota rohkeasti yhteyttä! ville.elonheimo@pksotu.fi. Ottakaa yhteyttä myös, jos voitte tarjota esimerkiksi lähialuetoimintaan liittyvää tietoutta ja käytännön osaamista.

 

TAVOITTEET

1. Pohjoiskarjalaisten järjestöjen Venäjä-yhteistyön toimintaedellytysten kehittyminen järjestämällä koulutuksia, jotka liittyvät:

  • hanketoimintaan ja rahoitukseen
  • kulttuurin, yhteiskunnan ja lainsäädännön tuntemukseen
  • kielen osaamiseen

2. Venäläisen kansalaisjärjestötoiminnan tuntemuksen lisääntyminen

  • Tutustumalla ja tutustuttamalla suomalaisia venäläisten järjestöjen toimintatapoihin.

3. Suomalaisten ja venäläisten toimijoiden tiedon ja osaamisen vaihto

  • Tiivistämällä toimijoiden välistä yhteistyötä
  • Luomalla uusia yhteistyömuotoja yhteistyöstä kiinnostuneiden välille
  • Tekemällä järjestötoimintaa tutuksi venäläisille maahanmuuttajille
  • Verkottumalla maakunnan monikulttuurisuusverkostojen kanssa
  • Kehittämällä lähialueyhteistyöhön liittyvää viestintää

 

Järjestöjen Venäjä-yhteistyöryhmän kokoonpano

puheenjohtaja
Toivo Rissanen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
puh. 050 5511189
toivo.rissanen(at)telemail.fi

sihteeri
Ville Elonheimo, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
puh. 045 116 2060
ville.elonheimo(at)pksotu.fi

 jäsenet
Armi Eskelinen, Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri
Arja Jämsén, ISO
Markku Sivonen, Eläkeliitto, Pohjois-Karjalan piiri ry
Mika Korppinen, Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Lea Lihavainen, OK-opintokeskus
Raimo Matikainen, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry
Risto Tarikka, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö
Tiina Vlasoff, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus