JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN TYÖRYHMÄT

 

Työvaliokunta
Järjestöasiain neuvottelukunnan päätöksiä valmistelee työvaliokunta. Työvaliokunta käsittelee asiat, jotka viedään neuvottelukunnan päätettäviksi.

 

Koulutustyöryhmä
Koulutustyöryhmän (JaneKo) tehtäviin kuuluu erilaisten koulutustilaisuuksien, foorumien ja tapahtumien järjestäminen.

 

Järjestöjen Venäjä-yhteistyöryhmä
Järjestöjen Venäjä-yhteistyöryhmän (JaneVe) toiminnan tavoitteena on edistää suomalaisten ja venäläisten kansalaisjärjestöjen yhteistyötä.