TOIMINTA

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn tärkeimpänä tehtävänä on tuoda maakunnanlaajuista painoarvoa järjestöjen laajalle ja monipuoliselle toiminnalle. Tämä tapahtuu tiedottamalla järjestötyön tärkeydestä, kouluttamalla järjestötoimijoita, edistämällä monenlaista yhteistyötä sekä kehittämällä järjestötyöskentelyn käytäntöjä ja osallistumisen tapoja.

Järjestöasiain neuvottelukunnan kautta järjestöt ja yhdistykset voivat viedä yhdessä yhdistysten asioita eteenpäin, vaikuttaa yhteisesti kuntiin ja maakunnalliseen päätöksentekoon sekä edistää kansalaisnäkökulman kuulumista. Järjestöasiain neuvottelukunta kokoontuu 5–8 kertaa vuodessa. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä maakuntaliitossa.

Järjestöasian neuvottelukunnan tavoitteena on:

 • Tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan kansalaisjärjestötoimintaa ja vahvistaa järjestöjen roolia maakunnan kehittämistyössä,
 • edistää kansalaisjärjestöjen keskinäistä ja järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä
 • kehittää uusia toimintamuotoja ja rakenteita kansalaisjärjestöjen toiminnan helpottamiseksi ja laajentamiseksi sekä
 • parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Järjestöasiain neuvottelukunnan alaisuudessa toimii kolme työryhmää:
työvaliokunta, koulutustyöryhmä (JaneKo) ja Venäjä-yhteistyöryhmä (JaneVe). Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella Järjestöasiain neuvottelukunnan kokoukset. Koulutustyöryhmän (JaneKo) tehtäviin kuuluu erilaisten koulutustilaisuuksien, foorumien ja tapahtumien järjestäminen. Katso tarkempaa tietoa työryhmien toiminnasta kohdasta työryhmät.

 

JANEn toimintaa:

 • Neuvottelukuntatyöskentely, asiantuntijapuheenvuorot, vierailut
 • Järjestöjen ääni kehittämistyössä, esim. hyvinvointiohjelma, POKAT
 • Mukana toteuttamassa: Miun yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015-2020
 • Lausunnot ja kannanotot
 • Kuntakierrokset (2009 ja 2015)
 • Vuosittaiset tilaisuudet
  • Järjestöpäivät, 30.9.2016 Yhdistykset  tulevaisuuden kunnassa ja soteuudistuksessa
  • Järjestöfoorumi, 21.4.2016 Yhdistyksen hyvä hallinto-koulutus
  • Valtakunnallinen vapaaehtoisten päivä
 • JärjestöStara
 • oppilaitosten ja yhdistysten välinen yhteistyö