MIUN YHISTYS -OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA

JANE on työstänyt Miun yhistys -toimeenpanosuunnitelman, joka on hyväksytty JANEn kokouksessa 6.10.2015

 

Toimeenpanosuunnitelma -prosessi:

JANE käynnisti Miun Yhistys –ohjelman toimeenpanosuunnitelman työstäminen elokuussa 2015 learning cafe –työskentelyllä. JANEn työvaliokunta jatkoi työskentelyn tuotosten pohjalta toimeenpanosuunnitelman tekemistä.

Toimeenpanosuunnitelma -luonnos oli oli käsittelyssä JANEN kokouksessa lokakuussa 2015. Toimeenpanosuunnitelmaan ehdotettiin ja hyväksyttiin muutamia tarkennuksia. Kokouksessa todettiin, että toimeenpanosuunnitelma on tehty JANEn näkökulmasta. Toimeenpanosuunnitelma on ajoitettu vuosille 2015-2017. Siinä on pyritty löytämään vastuutahoja ja aikataulutuksia yhdistysohjelman tavoitteiden eteenpäin viemiselle. Toimeenpanosuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa.