MIUN YHISTYS – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015-2020

 

 miun yhsitys

Miun yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015-2020 on pohjoiskarjalaisten järjestö- ja yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2015-2020. Yhdistysohjelma toimii työvälineenä järjestöille, kunnille ja muille hyvinvointialan toimijoille alan kehittämisessä ja yhteistyössä. Se tarjoaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi sekä julkisen ja järjestöjen yhteistyön edistämiseksi.

Yhdistyksiltä kerättiin ajatuksia ja sisältöjä yhdistysohjelmaan avoimilla MiunYhistys-työpajoilla 15 paikkakunnalla, keskustelemalla järjestöverkostoissa sekä sähköisellä kyselyllä. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman tekemiseen osallistui yhteensä 438 henkilöä ja 310 pohjoiskarjalaista yhdistystä.

Ohjelmaan on valittu seuraavat kolme tavoitetetta: 1. Ilo elää ihmisissä – Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa, 2. Tehhään porukassa – Yhdistykset yhteistyössä, 3. Kumppanina kunnan kanssa – tasavertaista yhteistyötä.

Toteutuakseen ohjelma edellyttää yhteistyötä, vastuunjakamista ja yhteistä näkemystä pohjoiskarjalaisen järjestökentän kehittämiseksi. Piiri- ja aluejärjestöjen sekä kuntien sitoutuminen tavoitteiden toteuttamiseen on välttämätöntä. Ohjelman toteutumista seuraa Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE.

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on luettavissa täältä. Ohjelma löytyy Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivuilta osoitteesta: http://pohjois-karjala.fi/maakuntaliitto –> julkaisut

Miun yhistys. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman 2015-2020 esittelydiat