KANNANOTTO                                                                                                     22.1.2016

JANE: Järjestöt yhteistyössä ennakkoluuloja vastaan

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta (JANE) tuomitsee Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa heränneen maahanmuuttovastaisen toiminnan. Pelon ilmapiirille ja vastakkainasettelun lietsomiselle ei tule antaa hiljaistakaan hyväksyntää. Väkivallalla uhkailun sijaan kaikille yhteistä maakuntaa rakennetaan parhaiten keskinäisellä kunnioituksella ja suvaitsevaisuudella.

Neuvottelukunta muistuttaa että ilmiö ei syntynyt hetkessä, vaan taustalla on pidempiaikainen eriarvoistumiskehitys, niin alueiden kuin ihmisten välillä. Keskusteluilmapiirin kiristyminen on tehnyt avoimen rasistiset kannanotot hyväksyttävimmiksi. Nämä ovat olleet omiaan ruokkimaan vastakkainasettelua, jossa turhautuminen on heijastunut vihamielisyytenä ja pelkona erilaisuutta sekä uusia tulijoita että eri tavalla ajattelevia kohtaan.

Neuvottelukunta kannustaa kansalaisjärjestöjä ja yhdistyksiä laajasti toimimaan turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edistämiseksi ja harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseksi kaikille. Järjestöjen mahdollisuus ja myös vastuu on toimia eri väestöryhmiä yhteen kokoavana voimana. Neuvottelukunta rohkaiseekin kaikkia maakunnan järjestöjä ja yhdistyksiä toivottamaan uudet tulijat tervetulleeksi omaan toimintaansa. Tämä on paitsi tärkeä tekijä kotoutumisessa, mutta tuo myös uutta aktiivisuutta maakunnan järjestökenttään. Talkoot, tapahtumat, palvelut ja muut vapaaehtoisvoimin järjestettävät aktiviteetit antavat niin tekijöilleen kuin osallistujillekin kokemuksen yhteenkuuluvuudesta ja rakentavat keskinäistä luottamusta. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, vaan riittää kun avaa oven niin perinteisiin laturetkiin, piirakkatalkoisiin kuin teatteriinkin.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Katja Asikainen, puh: 044 3141 324

Varapuheenjohtaja Tommi Heino, puh: 040 7231 501